• juniorky

  Juniorky

 • mikulas

  Mikulas 2014

 • zeny

  Ženy

 • ziacky

  Žiačky

 • ml-miny

  Mladšie mini

Najbližšie zápasy

Ženy
ukončená súťaž
Juniorky
ukončená súťaž
ŽiačŸky
ukončená súťaž
ML. mini
ukončená súťaž

Uznesenie z členskej schôdze BK Petržalka – 10.6.2014

Basketbalový klub Petržalka   UZNESENIE   Členskej schôdze Basketbalového  klubu  Petržalka  konanej  dňa 10.06. 2015     Členská schôdza : A/  BE R I E  N A  V E D O M I E:   Správu o činnosti BK Petržalka za sezónu 2014/15, predniesol... Viac

Zápis z členskej schôdze BK Petržalka – 10.6.2014

Zápis z členskej schôdze BK Petržalka – 10.6.2014, 17,00 Za výkonný výbor BK Petržalka sú prítomní – p. Pospišil, p. Barčák, p. Čáp, p. Vačková Otvorenie schôdze, privítanie účastníkov – pán Pospišil Mandátna komisia – p. Vačková, p. Beštendig, sl.... Viac