Vážení priatelia, milí rodičia basketbalového klubu BK Petržalka.

Blíži sa čas 2%, čas kedy máte možnosť pomôcť nášmu/vášmu basketbalovému klubu. Našou úlohou je práca s mládežou. Nejde len o formovanie nových potencionálnych basketbalových hviezdičiek. Snahou basketbalového klubu BK Petržalka je vytvoriť homogénny kolektív, komunitu, ťahajúcu za jeden povraz, formujúcu vaše ratolesti. Všetci dobre vieme aké náročné je zabezpečiť chod klubu najmä po finančnej stránke. Z roka na rok je to čoraz náročnejšie, financie z verejnej kasy sú stále menšie a menšie. Práve 2% sú pre náš klub dôležitou finančnou zložkou, ktorá výrazným spôsobom pomáha k napredovaniu BK Petržalky. V minulosti sme v klube vychovali množstvo reprezentantiek, zožali rôzne úspechy či na domácej alebo medzinárodnej pôde. Nechceme byť len súčasťou basketbalovej histórie, ale chceme sa stať významnou súčasťou lepších basketbalových zajtrajškov. Úspech, či chceme alebo nie, je úzko spojený s finančným a materiálnym zabezpečením klubu. Práve 2% sú pre nás tým rozdielovým schodom medzi tým byť úspešný a tým byť priemerný ba až podpriemerný. BK Petržalka patrila vždy k špičke slovenského mládežníckeho basketbalu a radi by sme opäť dosiahli vrchol pyramídy. Chceli by sme dosiahnuť náš Mount Everest, žiaľ zatiaľ sme zaviaty v základnom tábore, čo však môžete zmeniť práve VY a VAŠE 2%.

„Čo darujete nám – darujete športujúcim deťom“

Nejde o daň navyše, rozhodnete o tom, že časť už zaplatenej dane neskončí v štátnom rozpočte, ale bude prevedená v prospech športujúcich detí. Postup ako darovať 2 % je rôzny pre fyzické osoby, právnické osoby a zamestnancov. Postup si môžete overiť na adrese: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie, potrebujú
k úspešnému darovaniu dve tlačivá:

- Potvrdenie o zaplatení dane
– Vyhlásenie o poukázaní sumy

Obe tlačivá je potrebné doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska do 30.4. 2017.

Čím viac financií sa nám spoločne podarí zabezpečiť – tým kvalitnejší tréningový proces môžeme deťom zabezpečiť!

viac financií = vyššia úroveň
KLIKNI NA Formulár pre 2%, VYPLŇ A VYTLAČ.