Kontakty

Adresa
Vranovská 4
851 02 Bratislava
IČO
31755810
DIČ
2020916744
Mail
bkpetrzalka@bkpetrzalka.sk
Predseda Marián Pospíšil 0905 712 830 pospisil51@centrum.sk
Podpredseda a športovo – technický riaditeľ Marek Adamčik 0903851911 madamcik@hotmail.com
Podpredseda a športovo – ekonomický riaditeľ Roman Barčák 0903 870 239 roman.barcak@faxcopy.sk
Člen Václav Čáp 0917 297 477 vaclav.cap@post.sk
Člen Andrea Vačková 0903 759 870 andrea.vackova@post.sk
Kadetky
Tréner Juraj Adamčík 0904 145 891
Asistent Marek Adamčík 0903 851 911 madamcik@hotmail.com
Vedúci družstva  
Mladšie žiačky
Tréner Juraj Adamčík 0904 145 891
Asistent
Ml. mini
Tréner Barbora Čániová 0903 842 483 barbora.caniova@gmail.com
Asistent Lucia Želeňáková 0907 169 722 lucia.zelenakova1@gmail.com
Prípravky
Tréner Barbora Čániová 0903 842 483 barbora.caniova@gmail.com
Asistent Lucia Želeňáková 0907 169 722 lucia.zelenakova1@gmail.com